Tomasz Waleczko

Tomasz Waleczko

Tomasz Waleczko

Psycholog, trener, ewaluator

Psycholog, trener, ewaluator. Ukończył Szkołę Trenerów i Doradców Personalnych Elżbiety Soltys. Współpracuje jako trener z Pracownią Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Główny obszar działalności to szkolenia dla biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.