Katarzyna Wolska

Katarzyna Wolska

Katarzyna Wolska

Trener, coach personalny, konsultant

Trener, coach personalny, konsultant. Pierwsze szkolenia prowadziław 1996 roku, lecz zawodowo zajmuje się nimi od 2003 roku. Specjalizuje się w indywidualnych zajęciach z przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej. Posiada Międzynarodowy Zawodowy Certyfikat – BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development (International). W Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, gdzie była członkiem Zarządu oraz członkiem komisji rewizyjnej, prowadzi treningi w ramach Szkoły Trenerów. Jest akredytowanym konsultantem Insights Discovery oraz Disc Classic.