Barbara Podgórska

Barbara Podgórska

Barbara Podgórska

Trener, psycholog, biolog.

Trener, psycholog, biolog, terapeutka poznawczo – behawioralna i behawioralna, coach ICF. Specjalistka do spraw innowacji w edukacji. Pracownik dydaktyczny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Realizatorka autorskich programów nauczania. Posiada bogate doświadczenie zawodowe – pracowała w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkołach dla dorosłych i szkole specjalnej. Zajmuje się nauczaniem formalnym i nieformalnym. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z komunikowaniem się oraz rozwijaniem samoświadomości jako podstawy dla rozwoju osobowości.