Cyprian Szyszka

Cyprian Szyszka

Cyprian Szyszka

Trener - mentor, coach psychodynamiczno-systemowy, wykładowca

Trener-mentor, konsultant dynamiki grup i organizacji, coach psychodynamiczno-systemowy, wykładowca. Specjalizuje się w treningach roli, komunikacji w zmianie organizacyjnej, facylitacji problemowej i strategicznej oraz dylematach przywódczych menadżerów. Pracuje na rzecz zwiększenia efektywności w działaniu swoich klientów. Znany jako trener trzymający porządek, pilnujący dyscypliny i tworzący ramy nabywania wiedzy opartej o doświadczenie. Prywatnie – żeglarz i miłośnik muzyki.