Marta Kuźmiak

Marta Kuźmiak

Marta Kuźmiak

Doktor nauk humanistycznych.

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca i certyfikowany trener biznesu. Współpracuje z firmami szkoleniowo-doradczymi, prywatnymi oraz indywidualnymi  klientami biznesowymi. Specjalista z zakresu autoprezentacji, psychologii w biznesie, komunikacji społecznej, protokołu biznesowego i dyplomatycznego.  W pracy szkoleniowej wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy dziennikarskiej, współpracy z ambasadami oraz pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych.