Doradztwo

WORK – LIFE – BALANCE

Celem proponowanych zajęć, dla utrzymania równowagi między obciążeniem pracą, a poczuciem zadowolenia z pracy, potrzebny jest pakiet wielu umiejętności – negocjacji stawianych celów, wiadomego planowania zadań, organizacji własnej pracy i radzenia sobie z odczuwanym stresem. Celem zajęć jest nauka kompetencji potrzebnych do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników oraz czerpania satysfakcji z własnej pracy.

 

MEDIACJE W KONFLIKCIE

Współpraca w ramach organizacji nie zawsze przebiega harmonijnie i bezkonfliktowo. Przy dużej eskalacji konfliktu poradzenie sobie z nim przy pomocy zasobów wewnętrznych bywa bardzo trudne. Stąd w niektórych przypadkach sięganie po pomoc zewnętrznych konsultantów, pomagających rozwiązać konflikt między pracownikami i działami, może przynieść dobre efekty, a czasem – jak w przypadku oskarżenia o mobbing – bywa niezbędne.

 

MODERACJA SPOTKAŃ I PRACY GRUPY

Zdarza się, że organizacjom potrzebny jest zewnętrzny moderator, który poprowadzi spotkanie – projektowe, podsumowujące, bądź inne. Chętnie podejmujemy się tej roli. Do sprawnej pracy potrzebujemy określenia tematu spotkania, ilości osób, czasu pracy i oczekiwanych efektów.

 

DEVELOPMENT CENTER

Badanie metodą „Development Centre” jest najpełniejszym i najtrafniejszym sposobem zbierania informacji o osobach reprezentujących różne stanowiska i pełniące różne role w firmie. Istotą Development Centre jest obserwacją autentycznych zachowań uczestników pod kątem wcześniej zdefiniowanych kompetencji uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Zachowania uczestników są rejestrowane w trakcie rozwiązywania różnorodnych zadań grupowych i indywidualnych, a następnie oceniane i opisywane przez specjalnie przygotowanych asesorów. Diagnozy i raporty powstające podczas tego rodzaju badań mogą być bowiem niezwykle przydatnym źródłem informacji tak dla osoby ocenianej, która w ten sposób uzyskuje feedback na temat swoich mocnych i słabych stron, jak i dla innych osób w organizacji, odpowiedzialnych za rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników.

 

WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH

System ocen okresowych stanowi ważny element zarządzania, gdyż pełni zarówno funkcje motywacyjne, jak i informacyjne; znacząco wspomaga też podejmowanie decyzji kadrowych w firmie (awanse, przeszeregowania). W związku z tym warto, by system ten istniał w każdej firmie. Jeżeli jednak ma być skutecznym narzędziem w sferze motywacji pracowniczej, ważne, by jak najlepiej dopasować go do specyfiki danej branży i organizacji. Jeżeli bowiem będzie zbyt trudny, skomplikowany, bądź mało czytelny, zamiast wspierać proces zarządzania raczej będzie go utrudniał, stając się kolejnym niewygodnym obowiązkiem.

Wdrażamy system ocen okresowych na trzy możliwe sposoby:
• kompleksowa realizacja projektu, zakładająca wsparcie w wypracowaniu samych narzędzi i ich wdrożeniu;
• zapewnienie pomocy we wdrożeniu narzędzia, zakładające
• przygotowanie kadry menedżerskiej do posługiwania się arkuszem oraz
prowadzenia rozmów oceniających;
• przygotowanie kadry zarządczej do prowadzenia okresowych rozmów
oceniających