Regulamin Usług Szkoleniowych

Regulamin usług szkoleniowych Orinoko Szkolenia & Doradztwo

§ 1 Organizator szkoleń

1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.orinoko-szkolenia.pl organizuje firma Orinoko Szkolenia & Doradztwo Beata Kaczor z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole, NIP: 754-256-88-29,REGON: 532375366, RIS: 2.16/00007/2010, zwana w dalszym ciągu regulaminu Orinoko Szkolenia & Doradztwo

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
– wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na stronie konkretnego szkolenia,
– wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i przesłanie go pocztą email na adres szkolenia@orinoko-szkolenia.pl lub faksem na numer (77) 77 551 38 48;
– dokonanie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z postanowieniami dalszej części regulaminu,
2. Pracownicy Orinoko Szkolenia & Doradztwo skontaktują się z Zamawiającym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca pełną wpłatę.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia.
3. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić w Orinoko Szkolenia & Doradztwo w formie pisemnej listem elektronicznym, faxem lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Rezygnacje składane w innej formie i terminie nie zostaną uwzględnione.
4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 4 Zmiana terminów szkoleń

1. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.

§ 5 Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle Zamawiającemu informację potwierdzającą termin szkolenia oraz fakturę VAT
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie faktury VAT do 5 dni przed szkoleniem na konto: mBank 03 1140 2004 0000 3802 4282 2539 zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia; bądź przesłanie potwierdzenia wpłaty na 1 dzień przed szkoleniem.
3. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.
4. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
5. Wybrane szkolenia są zwolnione z podatku VAT (taka informacja znajduje się przy cenie szkolenia na stronie szkolenia).

§ 6 Ochrona danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkolenoi faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Orinoko Szkolenia & Doardztwo z siedzibą w Opolu. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Jest także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.

 • Nasi Trenerzy

  Beata Kaczor

  Certyfikowany Trener, Coach. Akredytowany Konsultant Insights Discovery™. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet. Założycielka firmy Orinoko Szkolenia i Doradztwo. Razem ze swoim zespołem trenerskim z całej Polski przeprowadza firmy przez procesy zmian i sprawia, że pracownicy pracują wydajniej i chętniej. Specjalista od zadań trudnych, a czasem i niemożliwych. Propagatorka pracy systemowej w organizacji i sprawczyni zmian na lepsze w kilkunastu firmach w całej Polsce.

 • Lokalizacje

   Opole
  • Beata Kaczor
  • ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole
  • mail: beata.kaczor@orinoko-szkolenia.pl