Szkoła Trenerów Biznesu

Course ID
STB
Start IX edycji:
21.04.2018 - Opole
Cena:
4500,00
Ilość godzin:
140
Uprawnienia:
Zaświadczenie kwalifikacyjne MEN i Certyfikat I STOPNIA

Szkoła trenerów biznesu to kompleksowy projekt rozwojowy, którego ukończenie umożliwia rozpoczęcie pracy w charakterze trenera biznesu.

Przejdź do Oficjalnej Strony Szkoły Trenerów Biznesu Orinoko

Sprawdź i zapisz się już dzisiaj!

Szkoła Trenerów Biznesu

CZYM JEST SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU?

Szkoła trenerów biznesu, przygotowana przez firmę Orinoko Szkolenia i Doradztwo to kompleksowy projekt rozwojowy, którego ukończenie umożliwia rozpoczęcie pracy w charakterze trenera biznesu.

Program szkoły trenera biznesu jest odzwierciedleniem praktycznych doświadczeń trenerów biznesu oraz twórców szkoły. Został przygotowany w oparciu o doświadczenia z różnych szkół trenerskich i coachingowych.

Celem szkoły jest przygotowanie uczestników pod kątem merytorycznym i praktycznym do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń.

Podczas warsztatów rozwiniesz swoje umiejętności psychologiczne, pracy z grupą, wywierania na nią wpływu, stymulowania w nauce i rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie Ci kompetencji trenerskich od A do Z: a to wszystko dzięki szkole prowadzonej przez praktyków trenerów biznesu dla praktyków dla przyszłych trenerów biznesu.

UKOŃCZENIE SZKOŁY TRENERÓW POZWOLI CI UZYSKAĆ:

 • Certyfikat Trenera Biznesu,
 • Nowe kwalifikacje zawodowe,
 • Dostęp do nowych źródeł zarobków,
 • Zdobycie lub poszerzenie warsztatu metodycznego,
 • Zaświadczenie zgodne Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

DLA KOGO JESZ SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU?

Nasz projekt jest adresowany do osób związanych lub chcących związać swoją karierę zawodową z biznesem i branżą szkoleniową: trenerów wewnętrznych, pracowników firm szkoleniowych, menadżerów zarządzających zespołami, specjalistów z innych dziedzin, którzy chcieliby rozpocząć prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych, a także samodzielnych trenerów pragnących wzmocnić i usystematyzować swoją wiedzę. A także dla menadżerów na każdym szczeblu organizacji, Właścicieli firm, Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Trenerów i przyszłych trenerów, Pracowników działów HR, Asystentek biur zarządu, Koordynatorów projektów.

PODCZAS SZKOŁY ZAPEWNIAMY:

 • Opiekę merytoryczną kursu
 • Pracę za Sali szkoleniowej
 • Pracę w małych grupach roboczych
 • Pracę indywidualną
 • Podręczniki trenerskie
 • Dostęp do bazy ćwiczeń i zadań
 • Dostęp do najnowszych badań
 • Przerwy kawowe
 • Obiad dwudaniowy
 • Darmową sesję coachingową z coachem ICF Beatą Kaczor w dowolnym wskazanym terminie – indywidualne ścieżki rozwoju
 • Certyfikat i zaświadczenie MEN
 • Dużo dobrego doświadczenia
 • Zmianę wewnętrzną
 • Sesje seminaryjne przygotowujące do egzaminu
 • Po ukończeniu szkoły – zrzeszenie w grupach trenerskich, bezpłatne szkolenia i referencje

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja szkoły:

Zapytaj Bogusław Śmiechowicza o szczegóły

501 501 065

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU – PROGRAM ZAJĘĆ

1. Kompetencje trenera biznesu (8h)

 • Zawód – trener: obszar i charakterystyka profesji
 • Niezbędne kompetencje w zawodzie trenera
 • Ja jako trener-autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Mój osobisty styl pracy
 • Etyka w pracy trenerskiej
 • Trener a nauczyciel – wykładowca

2. Specyfika uczenia się dorosłych – Neuroandragogika (8h)

 • Jak uczą się dorośli
 • Uczenie się przez doświadczenie – cykl Kolba
 • Uruchamianie procesu uczenia się na zajęciach, wykładach, warsztatach
 • Style uczenia się i ich wpływ na projektowanie szkoleń
 • Bariery w uczeniu się i sposoby ich pokonywania

3. Dynamika grupy (8h)

 • Rodzaje grup szkoleniowych
 • Dynamika procesów grupowych
 • Wykorzystanie teorii procesu grupowego w codziennej praktyce edukacyjnej
 • Budowa grupy szkoleniowej – role grupowe i ich wykorzystanie na szkoleniu

4. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń (16 h)

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Wyznaczanie celów szkoleniowych
 • Zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • Wybór metod szkoleniowych, dobór pomocy
 • Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych
 • Realizacja szkolenia w zgodzie z aktualnymi potrzebami uczestnika
 • Rola kontraktu

5. Metodyka szkoleń (8h)

 • Metody i techniki stosowane w czasie szkoleń
 • Analiza przypadku
 • Grupowe techniki rozwiązywania problemów
 • Symulacje i odgrywanie ról
 • Praca z kamerą
 • Formy kreatywne – metafory, cytaty, praca z przestrzenią, inspiracja muzyczna
 • Projektowanie ćwiczeń specjalistycznych
 • Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera

6. Autoprezentacja w pracy trenera biznesu (16h)

 • Czym jest efekt pierwszego wrażenia i jak go wykorzystać
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej
 • Podstawy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Zarządzanie przestrzenią sali szkoleniowej
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne

7. Motywacja grupy szkoleniowej (8h)

 • Własne zasoby motywacji
 • Motywacja własna a motywacja grupy
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Etapy motywacji
 • Określanie celów i ich znaczenie do rozwijania motywacji w grupie szkoleniowej

8. Komunikacja w pracy trenera – sprawne narzędzia pracy (16h)

 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej – spójność wewnętrzna
 • Podstawowy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
 • Techniki narzędzi podstawowe wykorzystywane w pracy trenera
 • Uważność – czym jest, do czego służy,jak ją w sobie uruchomić
 • Podstawowe narzędzia sztuki porozumiewania się
 • Słucham, słyszę, weryfikuję, działam i mówię – proces !

9. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (24h)

 • Najczęstsze trudności spotykane podczas szkoleń
 • Rodzaje trudnych uczestników
 • Asertywność w trudnych sytuacjach szkoleniowych

10. Indywidualne sesje coachingowe z uczestnikami 2 h/uczestnika

11. Sesje eksperckie (praca w grupach warsztatowych) 4 x 2 h/grupę

 • konsultacje z ekspertami zaprojektowanych przez siebie warsztatów
 • praktyczna nauka przez doświadczenie konstruowania efektywnych warsztatów szkoleniowych

12. Certyfikacja (16h)

 • Test wiedzy
 • Przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkoleniowego = egzamin ustny – praktyczny
 • Rozmowy indywidualne z informacją zwrotną i utworzeniem indywidualnego planu rozwoju
 • Rozdanie zaświadczeń i certyfikatów

ŁĄCZNIE 138 h

TRENERZY SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU

Beata Kaczor

Beata Kaczor Dyrektor zarządzająca Orinoko Szkolenia i Doradztwp

Trener biznesu

Założycielka firmy Orinoko Szkolenia i Doradztwo, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem ze stajni Elżbiety Sołtys. Razem ze swoim zespołem trenerskim z całej Polski przeprowadza firmy przez procesy zmian i sprawia, że pracownicy pracują wydajniej i chętniej. Specjalista od zadań trudnych, a czasem i niemożliwych. Propagatorka pracy systemowej w organizacji i sprawczyni zmian na lepsze w kilkunastu firmach w całej Polsce..Opiekun Merytoryczny Szkoły Trenerów Biznesu.

Bogusław Śmiechowicz

Bogusław Śmiechowicz

Trener biznesu
Dyrektor Szkoły Trenerów Biznesu Orinoko. Trener biznesu. Coach. Obszary jego merytorycznych kompetencji to szkolenia z zakresu efektywnych technik sprzedaży, negocjacji w biznesie, planowanie i wdrażanie zmiany w organizacji. Szkolenia prowadzi od 2005 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Psychologia w biznesie), Szkoły Trenerów Biznesu (MODERATOR Wrocław) Komunikacji Społecznej i PR, (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). W Szkole Trenerów Biznesu Opole – opiekun Merytoryczny grup seminaryjnych.

Marta Kuźmiak

Marta Kuźmiak Doktor nauk humanistycznych

Trener biznesu

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca i certyfikowany trener biznesu. Współpracuje z firmami szkoleniowo-doradczymi, prywatnymi oraz indywidualnymi  klientami biznesowymi. Specjalista z zakresu autoprezentacji, psychologii w biznesie, komunikacji społecznej, protokołu biznesowego i dyplomatycznego.  W pracy szkoleniowej wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy dziennikarskiej, współpracy z ambasadami oraz pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych. W Szkole Trenerów Biznesu Poznań – opiekun Merytoryczny grup seminaryjnych.

Barbara Podgórska

Barbara Podgórska Psycholog, biolog

Trener biznesu

Trener, psycholog, biolog, terapeutka poznawczo –behawioralna i behawioralna, coach ICF. Specjalistka do spraw innowacji w edukacji. Pracownik dydaktyczny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Realizatorka autorskich programów nauczania. Posiada bogate doświadczenie zawodowe – pracowała w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkołach dla dorosłych i szkole specjalnej. Zajmuje się nauczaniem formalnym i nieformalnym. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z komunikowaniem się oraz rozwijaniem samoświadomości jako podstawy dla rozwoju osobowości.

Cyprian Szyszka

Cyprian Szyszka trener biznesu

Cyprian Szyszka – trener-mentor, konsultant dynamiki grup i organizacji, coach psychodynamiczno-systemowy, wykładowca. Specjalizuje się w treningach roli, komunikacji w zmianie organizacyjnej, facylitacji problemowej i strategicznej oraz dylematach przywódczych menedżerów. Pracuje na rzecz zwiększenia efektywności w działaniu swoich klientów. Znany jako trener trzymający porządek, pilnujący dyscypliny i tworzący ramy nabywania wiedzy opartej o doświadczenie. Prywatnie – żeglarz i miłośnik muzyki.

Zdzisław Hofman

Zdzisław Hofman Trener biznesu

Trener biznesu, socjoterapeuta, superwizor, tutor i coach w programach rozwojowych. Założyciel i prezes ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Z zawodu nauczyciel z zamiłowania dziennikarz radiowy. Wieloletni prezes Stowarzyszenia KLANZA. Trener, współpracownik Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Zainteresowania zawodowe: zarządzanie i przywództwo, planowanie i wdrażanie zmian, współpraca w zespołach, motywacja, marketing, CSR i wolontariat pracowniczy, arteterapia. Bloger – zdzislawhofman.blox.pl. tematyka: edukacja i aktywność społeczna.

Tomasz Waleczko

Tomasz Waleczko Trener biznesu

Psycholog, trener, ewaluator. Ukończył Szkołę Trenerów i Doradców Personalnych Elżbiety Soltys. Współpracuje jako trener z Pracownią Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Główny obszar działalności to szkolenia dla biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.

Dawid Bałutowski

Dawid Bałutowski Trener biznesu

Psycholog, certyfikowany trener z dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu szkoleń dla pracowników Oświaty, przedstawicieli biznesu i trenerów, coach. Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności liderskich i budowania zespołu, motywowania, mediacji i rozwiązywania konfliktów, asertywności, technik radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, treningu interpersonalnego, aktywnych metod nauczania, motywowania, szkoleń trenerskich.

TERMINY SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU

Aktualne Terminy Zjazdów Szkoły Trenerów Biznesu Zajdziesz na   https://szkolatrenerowbiznesu.com/

 

Aktualne Płatności znajdują się na oficjalnej stronie szkoły trenerów biznesu  https://szkolatrenerowbiznesu.com/

 

II RATY III RATY IV RATY
opłata termin opłata termin opłata termin
2300 21.03.2018 1570 21.03.2018 1200 21.03.2018
2300 21.04.2018 1570 21.04.2018 1200 21.04.2018
1570 21.05.2018 1200 21.05.2018
1200 21.06.2018

 

 

Pobierz darmowy zestaw niezbędnych filmów i książek trenerskich:

Tutaj masz filmy:

Tutaj masz książki:

Tutaj masz stałe wsparcie i inspiracje trenerskie:

https://www.facebook.com/szkolatrenerowbiznesu/

 

Zapisz się na szkołę trenerów biznesu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Miejsce Szkolenia

Załącz formularz zgłoszenia (pdf/doc/doc/odt)

Course Downloads:
 • Kontakt

  Orinoko Szkolenia & Doradztwo

  Beata Kaczor ul. Szpitalna 4, 46-220 Opole, Polska
  Tel: 77 551 38 48 Fax: 77 551 38 48
 • Infolinia szkoleniowa

  Masz pytania? Chciałbyś zorganizować to szkolenie u siebie w firmie? Chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania.
  Kontakt z doradcą
    beata.kaczor@orinoko-szkolenia.pl
    668 697 852
 • Jestem zainteresowany

  Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24  godzin

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Firma