Ocena okresowa pracowników – jak prowadzić dialog rozwojowy?

Course ID
OOP-DR
Cena netto
1099 zł

Dowiesz się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników, Twoi pracownicy będą mieć poczucie, że są oceniani sprawiedliwie i dowiesz się jak sobie radzi w rudnych rozmowach z podwładnymi

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zaimplementować w organizacji nowoczesny system ocen
 • Jak krok po kroku stworzyć adekwatny system ocen
 • Jaką metodę ocen dobrać do wymogów swojej organizacji
 • Jak prowadzić krok po kroku rozmowę oceniająca i jakich błędów nie popełniać

DLA KOGO:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych zarzadzanie i ocenianie pracowników.
W szczególności:

 • Specjaliści w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Osoby uczestniczące w procesach rekrutacji i selekcji pracowników
 • Przedstawiciele kadry menedżerskiej

1. Miejsce systemu ocen w polityce personalnej przedsiębiorstwa

 • Podstawowe funkcje spełniane przez system ocen
 • Kontrowersje wokół systemów ocen
 • Przegląd najczęściej używanych argumentów przeciwników wprowadzania systemów ocen w przedsiębiorstwie
 • Wymagania stawiane systemom ocen
 • Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych

2. Wprowadzanie nowoczesnego systemu ocen okresowych

 • Planowanie działania
 • Przygotowanie osób oceniających
 • Przygotowanie osób ocenianych

3. Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemów oceny

 • Podział pracowników na grupy
 • Wybór osób oceniających
 • Ustalenie częstotliwości oceny
 • Kolejność oceny pracowników

4. Najczęściej stosowane metody oceny pracowników – zalety i wady

 • Punktowa skala ocen
 • Ocena opisowa
 • Metoda testowa
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Zarządzanie przez cele
 • Metoda rozkładu normalnego
 • System porównań parami
 • Ranking

5. Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami

 • Istota rozmowy oceniającej
 • Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy – najważniejsze aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Wyrażanie szacunku i uznania
 • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych
 • Samoocena pracownika a sposób prowadzenia rozmowy
 • Asertywność jako warunek właściwego przebiegu rozmowy oceniającej
 • Sposoby reagowania na presję i manipulację
 • Najczęstsze przyczyny złej pracy
 • Dialog przełożony – podwładny a przyszłe zadania pracownika
 • Wyciąganie konsekwencji w sytuacji braku oznak poprawy

6. Błędy w procesie oceniania i sposoby zapobiegania

 • Błędy „techniczne”
 • Błędy w sztuce oceniania
 • Jak uniknąć błędów oceny?

7. 360-stopniowa ocena kompetencji

 • Prawidłowy dobór osób oceniających jako warunek efektywności oceny 360°
 • Szanse i zagrożenia związane z dokonywaniem oceny przez poszczególne osoby / grupy osób
 • Ocena przez przełożonego
 • Ocena przez podwładnych
 • Ocena przez współpracowników
 • Ocena przez klientów / odbiorców usług
 • Organizacja przebiegu oceny 360°
 • Analiza raportów z 360° – stopniowej oceny pracowników jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych
 • Wybór osoby przekazującej ocenianemu wyniki oceny 360° – przegląd stosowanych rozwiązań

8. Development Centre jako uzupełnienie oceny 360°

 • Istota ośrodka rozwoju
 • Konstruowanie ćwiczeń i zadań
 • Szkolenie obserwatorów
 • Opracowywanie wyników
 • Zasady etyczne

9. Błędy popełniane w procesie wdrażania i stosowania oceny 360° oraz sposoby zapobiegania

Adrianna Filiks

Adrianna Filiks

Doświadczony konsultant, coach, trener i assessor

Doświadczony konsultant, coach, trener i assessor. Wieloletni dyrektor personalny, psycholog organizacji i pracy z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka Międzynarodowych Studiów Menadżerskich (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL, w tym zarządzania zmianą, a także procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy. Posiada uprawnienia do stosowania testu Extended Disc oraz MAPP – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Zrealizowała liczne projekty doradcze i coachingowe dla kadry menadżerskiej między innymi dla Tchibo, Pepsico, P&G, Orbis, Neuca, Kingfisher Sourcing Organisation, Victaulic Polska Sp. z o.o., PPUH RAPID Sp. z o.o., Carrefour.

Course Downloads:
 • Kontakt

  Orinoko Szkolenia & Doradztwo

  Beata Kaczor ul. Szpitalna 4, 46-220 Opole, Polska
  Tel: 77 551 38 48 Fax: 77 551 38 48
 • Infolinia szkoleniowa

  Masz pytania? Chciałbyś zorganizować to szkolenie u siebie w firmie? Chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania.
  Kontakt z doradcą
    beata.kaczor@orinoko-szkolenia.pl
    668 697 852
 • Jestem zainteresowany

  Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24  godzin

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Firma