Akademia Menadżera HR

Course ID
AM-HR
Cena
1099 zł netto

Autorski program Talent Profiler & Competency Profiler dzięki któremu zmaksymalizujesz efektywność zawodową pracowników.

WSTĘP
W całym obszarze ZZL jednym z najważniejszych pytań jest to, w jaki sposób wykorzystać i rozwijać indywidualne talenty (bądź inne predyspozycje) pracowników tak by maksymalizować ich wpływ na efektywność zawodową. Pełne wykorzystanie potencjału pracowników jest podstawą sukcesu nie tylko w działaniach poszczególnych osób, lecz także całych zespołów a w rezultacie także i organizacji. Pokażemy podstawowe mechanizmy łączące potencjał z działaniami rozwojowymi i kształtowaniem efektywności.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość wykorzystania autorskiego systemu diagnozy predyspozycji / talentów oraz kompetencji zawodowych: Talent Profiler & Competency Profiler.

W TRAKCIE SZKOLENIA UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

 • Jak diagnozować talenty pracowników i kandydatów do pracy
 • Jak wykorzystywać potencjał / talenty pracowników w podnoszeniu efektywności zawodowej
 • Jak wspierać rozwój potencjału zawodowego
 • Jak motywować utalentowane osoby do efektywnej pracy

DLA KOGO:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za wspieranie organizacji w zakresie rozwoju potencjału i talentu pracowników. W szczególności:

 • Specjaliści w dziedzinie ZZL
 • Osoby uczestniczące w procesach rekrutacji i selekcji pracowników
 • Przedstawiciele kadry menedżerskiej

1. Podstawowe determinanty rozwoju zawodowego

 • Predyspozycje / talenty zawodowe
 • Kompetencje
 • Motywacja i aspiracje zawodowe

2. Potencjał / talent w sferze zawodowej

 • Elitarne i egalitarne podejście do talentów
 • Wyróżniki talentów
 • Mapa Talentów -dominujące predyspozycje / talenty
 • Diagnoza potencjału / talentów; wykorzystanie testu diagnostycznego: Talent Profiler
 • Dopasowanie predyspozycji / talentów do roli zawodowej

3. Od talentu do mistrzostwa zawodowego – proces oraz techniki rozwoju

 • Budowanie na zasobach vs. uzupełnianie luk rozwojowych
 • Plan rozwoju: od talentu przez potencjał zawodowy do mistrzostwa zawodowego
 • Czynniki sukcesu – od informacji zwrotnych do refleksyjnego praktyka
 • Tradycyjne i nowe formy szkoleń i rozwoju

4. Ścieżka kariery na bazie talentów

 • Przygotowanie osobistego planu rozwoju
 • Szanse i zagrożenia programów Talent Management!
 • Realizacja osobistej ścieżki kariery w ramach organizacji
 • Personal Branding

5. Zarządzanie potencjałem w skali organizacji i indywidualnych pracowników.

 • Plany rozwoju dla poszczególnych pracowników.
 • Tworzenie list sukcesorów
 • Kształtowanie kultury / wartości „mistrzostwa osobistego”.
Adrianna Filiks

Adrianna Filiks

Doświadczony konsultant, coach, trener i assessor

Doświadczony konsultant, coach, trener i assessor. Wieloletni dyrektor personalny, psycholog organizacji i pracy z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka Międzynarodowych Studiów Menadżerskich (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL, w tym zarządzania zmianą, a także procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy. Posiada uprawnienia do stosowania testu Extended Disc oraz MAPP – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Zrealizowała liczne projekty doradcze i coachingowe dla kadry menadżerskiej między innymi dla Tchibo, Pepsico, P&G, Orbis, Neuca, Kingfisher Sourcing Organisation, Victaulic Polska Sp. z o.o., PPUH RAPID Sp. z o.o., Carrefour.

Course Downloads:
 • Kontakt

  Orinoko Szkolenia & Doradztwo

  Beata Kaczor ul. Szpitalna 4, 46-220 Opole, Polska
  Tel: 77 551 38 48 Fax: 77 551 38 48
 • Infolinia szkoleniowa

  Masz pytania? Chciałbyś zorganizować to szkolenie u siebie w firmie? Chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania.
  Kontakt z doradcą
    beata.kaczor@orinoko-szkolenia.pl
    668 697 852
 • Jestem zainteresowany

  Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24  godzin

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Firma