Wyznaczanie celów. Reguły!

BlogMożliwość komentowania Wyznaczanie celów. Reguły! została wyłączona

Kluczową umiejętnością związaną z osiąganiem sukcesów jest zdolność wyznaczania celów i tworzenia planów dochodzenia do nich. Proces osiągania celów jest niemal automatyczny. Dla większości ludzi podstawowym problemem jest ustalenie celów.

Truizmem jest powiedzenie, że każdy z nas osiąga założone cele. Jesteś tam, gdzie jesteś i tym kimś jesteś dlatego, że tak zdecydowałeś. Twoje myśli, twoje działania i twoje zachowania doprowadziły cię do twojej obecnej chwili w życiu i nie mogły doprowadzić cię w inne miejsce.

Reguły rządzące wyznaczaniem celów

Nie możesz dążyć do sukcesu finansowego lub do budowy sprawnie działającej firmy, pragnąc jednocześnie spędzać pół dnia na polu golfowym albo na plaży. Twoje cele muszą się wzajemnie wspierać i umacniać.

Po drugie – każdy z tych celów musi być wyzwaniem. Musi oznaczać dla ciebie wysiłek, jednak nie nadmierny. Kiedy wyznaczasz sobie cele, prawdopodobieństwo ich osiągnięcia powinno wynosić pięćdziesiąt procent lub więcej. Ten poziom prawdopodobieństwa jest idealny dla motywacji, a przy tym wystarczająco wysoki, by cię nie zniechęcić. Po osiągnięciu pewnej wprawy w wyznaczaniu i osiąganiu celów, będziesz z ufnością wyznaczać cele, których prawdopodobieństwo osiągnięcia wynosi czterdzieści, trzydzieści, albo nawet dwadzieścia procent, nie tracąc przy tym motywacji i podniecenia, które towarzyszy dążeniu do realizacji.

Po trzecie – powinieneś mieć zarówno cele materialne, jak i niematerialne, ilościowe, jak i jakościowe. Powinieneś mieć konkretne cele, które możesz zmierzyć i ocenić obiektywnie. Jednocześnie powinieneś mieć cele jakościowe, które dotyczą życia wewnętrznego i związków z ludźmi. Możesz mieć cel materialny dla siebie i swojej rodziny – zdobycie większego domu. Twoim niematerialnym celem, związanym z rodziną, może być stanie się bardziej cierpliwą i kochającą osobą. Te dwa cele dobrze się uzupełniają. Równoważą świat zewnętrzny z wewnętrznym.

Po czwarte – musisz mieć cele krótkoterminowe i długoterminowe. Potrzebujesz celów na dziś i celów na pięć, dziesięć i dwadzieścia lat naprzód. Idealny krótkoterminowy cel dla biznesu, kariery i osobistego planowania, to taki, który obejmuje około dziewięćdziesiąt dni. Idealnym długoterminowym celem dla tych samych dziedzin jest cel obejmujący dwa do trzech lat. Te horyzonty czasowe wydają się optymalne do zachowania niezmiennej motywacji. Najlepsze podstawowe dążenie powinno mieć charakter ilościowy, stanowić wyzwanie i działać w perspektywie dwóch lub trzech lat naprzód. Okres ten możesz następnie podzielić na dziewięćdziesięciodniowe segmenty, a te z kolei na cele miesięczne, tygodniowe lub jednodniowe, pamiętając o ustaleniu jakiejś miary, na podstawie której mógłbyś ocenić postępy.

Comments are closed.