Strategia Disneya – skuteczne zarządzanie projektem

Poddana obróbce specjalistów od coachingu, NLP i zarządzania projektami, Strategia Disneya stała się niezwykle efektywnym narzędziem do zarządzania zespołem i jego kreatywnością.

Twórca imperium produkującego bajki, posługiwał się specyficzną formą w realizacji swoich – zarówno bajkowych jak i biznesowych – projektów. Podobno stworzoną przez siebie strategię tworzenia i koordynowania przedsięwzięć wdrożył w struktury swojej firmy. Zgodnie z jej założeniami każdy zespół, który pracował nad nowym projektem, przechodził przez 3 etapy: Wizjonera, Realisty i Krytyka (tą rolę w strategii Disneya odgrywała publiczność jego filmów).

Kiedy wdrożyć Strategię Disneya?

W każdym człowieku dominuje zazwyczaj jedna z trzech powyższych postaw – wizjonera, racjonalisty lub krytyka. Problem pojawia się w momencie, kiedy w zespole projektowym zdecydowanie dominuje jedna z postaw np. cały czas pojawia się narzekanie i wskazywanie wad. Każdy pomysł zamykany jest stwierdzeniem: nie da się, to nie do zrobienia, nie uda się, to nie możliwe.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z dominującą postawa krytyka. Problem może się również pojawić w chwili, gdy zespół zbudowany jest w głównej mierze z wizjonerów. Tysiące świetnych pomysłów, które kończą się na etapie wizji, a nie są wdrażane w życie.

Jak zacząć?

Pierwszy krokiem powinna być dokładna obserwacja członków zespołu, a następnie odpowiedź na pytanie – jakie rolę najczęściej przyjmują jego poszczególni członkowie – marzyciela, racjonalisty czy krytyka. Warto też wytypować osobę moderatora, która będzie zarządzać procesem obróbki pomysłów i procesem tworzenia efektu końcowego, który powstaje w wyniku starcia trzech różnych postaw.

Krok 1. Co?

I tak pierwszy Krok to skupienie się na MARZYCIELU/ WIZJONERZE – on jest generatorem pomysłów. Czym się charakteryzuje? To taki tryb, w którym wyobrażamy sobie przyszłość nie biorąc pod uwagę żadnych ograniczeń. Wizjoner generuje pomysły, bez jakichkolwiek ograniczeń. Marzyciel nie zadaje sobie pytania jak wykonać? Odpowiada jedynie na pytanie: co?

Krok 2. Czy to realne?

Następnie tak zbudowana wizja przechodzi pod obróbkę REALISTY. Zadaniem tego etapu jest sprawdzenie czy pomysł jest możliwy do wykonania, czy firma dysponuje wystarczającymi zasobami, czasem, ludźmi. W jakiej skali to przedsięwzięcie można uznać za realne.

Pomysł poddany takiej dwuetapowej obróbce staje się w miarę realny.

Krok 3. Krytyka

Ważne jest jednak, aby wskazać wszystkie czynniki, które mogą się przyczynić do porażki, wszystkie rafy i przeszkody. To zadanie należy do trzeciego i ostatniego etapu – KRYTYKA. Niezmiernie ważne jest, by krytyk pilnował się, by nie oceniać projektu i wysuwać stwierdzeń w stylu nie da się, zawsze lub nigdy.

Trzeci krok to jednak nie koniec procesu tworzenia projektu. W tym momencie następują zapętlenie procesu i pomysł – razem z zastrzeżeniami realisty i krytyka – przekazywany jest MARZYCIELOWI. Ten przedstawia wizję poradzenia sobie z wysuniętymi zastrzeżeniami. Następnie pomysł przechodzi przez obróbkę Racjonalisty i Krytyka.

Działanie

Proces trwa do momentu, kiedy krytyk nie jest w stanie wskazać żadnych zastrzeżeń. Wtedy nadchodzi czas na 4 etap (który nie pojawił się w oryginalnej wersji Disneya) – DZIAŁACZA. Jego zadaniem jest wdrożenie „pomysłów” w życie, przełożenie ich na realne działania organizacji.