NLP – sztuka programowania własnego umysłu za pomocą słów

Neurolingwistyczne programowanie, bo to właśnie kryje się pod skrótem NLP, to sztuka wykorzystywania opracowanych wzorców językowych do wprowadzania zmian w sposobach przetwarzania informacji.

Zapewne często zastanawiasz się nad tym, na ile masz wpływ na to, jak czujesz się w danym momencie? Być może wypróbowałeś już wiele pomysłów na poprawę własnego samopoczucia i część z nich okazała się skuteczna na moment, inne tylko w niektórych sytuacjach, a jeszcze inne trudno powtórzyć mimo, że raz okazały się skuteczne. Jeśli jesteś zainteresowany skutecznością w dokonywaniu zmian własnego postępowania, myślenia, a nawet odczuwania, poszukaj sprawdzonych sposobów w praktykach NLP.

Wzorce językowe

Neurolingwistyczne programowanie, bo to właśnie kryje się pod skrótem NLP, to sztuka wykorzystywania opracowanych wzorców językowych do wprowadzania zmian w sposobach przetwarzania informacji, co w konsekwencji ma doprowadzić do zmian w postępowaniu. Odczarowując po kolei każdy z elementów nazwy sytuacja ma się następująco:

  • „neuro”, czyli to, co związane z połączeniami nerwowymi, naszymi sposobami przetwarzania informacji, czy w prosty sposób ujmując, z codzienną pracą naszego mózgu;
  • „lingwistyczne”, czyli językowe, oparte o słowa jakich świadomie lub nieświadomie używamy, zarówno we własnym dialogu wewnętrznym, jak i w naszej komunikacji z innymi;
  • „programowanie”, czyli zapisywanie, tworzenie nowych schematów, takich, które są skuteczne. Takich, które są sprawdzone w praktyce, zazwyczaj wypracowane przez tych „innych”, którzy w danej dziedzinie odnieśli sukces.

Strach przed NLP

Niektórzy mogliby więc powiedzieć, że NLP jest czysto mechanicznym programowaniem własnego (lub, o zgrozo, cudzego) mózgu na taki sposób przetwarzania informacji, który pozwala funkcjonować skuteczniej. I niektórzy tak mówią, a nawet tak właśnie robią… Są na szczęście też inni, którzy sprawdzone schematy wykorzystują do pracy nad własnym rozwojem czy też do wspierania rozwoju innych.

Cały szkopuł z NLP polega na tym, że u podstaw leży proces modelowania, czyli uczenia się powtarzania cudzej skuteczności. Modelowanie zakłada najpierw poznanie sposobu funkcjonowania „modela”, następnie przyswojenie stosowanych przez niego technik, aby w efekcie dzięki biegłości w ich stosowaniu, osiągać równie powtarzalne efekty. Schemat, można by rzec chlubny, w pełni zgodny z ideą samorozwoju, uczenia się od innych i doskonalenia własnych umiejętności.

Jedyna wątpliwość pozostaje w samej treści modelowania. NLP nabiera pozytywnego czy negatywnego wymiaru w zależności od tego, co modelujemy (inaczej: tworzymy i przyswajamy sprawdzony schemat). Czy modelujemy osiąganie stawianych sobie celów, czy wspieranie innych, czy podrywanie nowych partnerów, czy też wpływanie na decyzje innych ludzi… Bo jeśli tylko został odkryty i opisany jakiś schemat skuteczności, to można go się nauczyć. Po nabyciu biegłości, z łatwością powtórzyć – niezależnie od tego, czy jest to schemat ratowania komuś życia, czy jego odbierania…

Jak traktujemy człowieka

Na szczęście, od samego początku w NLP ważną rolę odgrywało podmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Pierwsi „Mistrzowie”, których sposoby pracy modelowano (Perls, Satir, Erickson), na co dzień zajmowali się pomocą innym ludziom i często byli tak skupieni na indywidualnym traktowaniu swoich Klientów/Pacjentów, że nie byli w stanie opisać własnych schematów postępowania.

Stąd też inicjatywa (Richarda Bandlera i Johna Grindera) do opisania sposobów ich pracy z perspektywy obserwatora, a następnie przyswojenia i powtórzenia ich w pracy z innymi ludźmi.

Warto zatem, decydując się na skorzystanie z jakiejkolwiek techniki NLP, sięgać do korzeni metody właśnie pod względem podmiotowego traktowania człowieka, który chce dokonywać zmian – niezależnie od tego, czy tym człowiekiem jesteśmy my sami czy jest nim nasz Klient.

Jak wykorzystywać NLP?

A w jakim zakresie owych zmian można dokonywać z wykorzystaniem NLP? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednym artykułem, a niemożliwe jest odpowiedzieć w jednym zdaniu.

W technikach NLP można z powodzeniem szukać wsparcia w doskonaleniu własnego funkcjonowania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym (niezależnie od tego jaki zawód wykonujemy).

Znaleźć możemy zarówno techniki, które pomogą nam zmienić sposób komunikowania się z innymi, jak i poradzić samemu sobie z własnymi ograniczeniami. Odpowiednie wykorzystanie NLP pomoże nam osiągać lepsze efekty w pracy z innymi ludźmi i z samym sobą. Wystarczy wybrać odpowiedni schemat – myślenia, mówienia, działania – nauczyć się go i zacząć praktykować…