Motywowanie w praktyce

BlogMożliwość komentowania Motywowanie w praktyce została wyłączona

Motywowanie stanowi jedną z najtrudniejszych funkcji zarządzania. Niezbędne jest zatem posiadanie przez motywującego wiedzy na temat czynników determinujących ludzkie działanie.

Lenie, pracowici, ambitni

Douglas McGregor zakładał, iż pracowników można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, to grupa ludzi unikających odpowiedzialności, leniwe. Druga grupa pracowników to osoby energiczne, pracowite i ambitne. Oczywiście nie oznacza to, iż dobre pracować potrafią tylko pracownicy z grypu drugiej i tylko takich powinnismy zatrudniać. Ma to jednak swoje konsekwencje dla sposoby motywowania. Menadżer kierujący zespołem, powinien w pełni poznac profil swoich pracowników, aby dobrać odpowiednie narzędzia motywacyjne w zależności od tego, do jakiej grupy pracowników można ich przypisać.

Pobudzanie motywacji pracowników należy do procesów złożonych. Niezbędne jest w tym celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb i stosowanie różnorodnych środków umożliwiających ich zaspokojenie. System motywowania powinien uwzględniać środki płacowe i pozapłacowe, dotyczyć aspektu materialnego i psychologicznego. Istotne jest również jednoznaczne określenie zasad i kryteriów umożliwiających osiągnięcie nagrody oraz komunikowanie ich pracownikom.

Wzrost poziomu wykształcenia pracowników oraz osiąganie przez nich coraz wyższej pozycji w hierarchii służbowej sprawiają, że znaczenie zyskują potrzeby wyższego rzędu. Ewoluują również wartości i normy zawodowe kolejnych generacji pracowników – istotne są dla nich przede wszystkim możliwości rozwoju zawodowego, jak również aprobata ze strony przełożonych i współpracowników, satysfakcja z wykonywanej pracy, poczucie znaczenia w przedsiębiorstwie [Jamka, 2001, s. 193-196]. Nie oznacza to, że poziom otrzymywanego wynagrodzenia nie ma znaczenia, lecz nie zrekompensuje on ograniczeń w możliwościach realizacji potrzeb wyższego rzędu.

Motywowanie pozafinansowe

Spostrzeżenia te mają szczególne znaczenie w sytuacji, gdy zmieniają się uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych będące konsekwencją niekorzystnych zmian w gospodarce. Kryzys staje się przyczyną odmiennego od dotychczasowego myślenia i działania. Nowe warunki rewidują błędne, a uznawane wcześniej za prawidłowe, poglądy. Niezbędne jest zatem poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. W wielu z nich podejmowane są działania mające na celu optymalizację kosztów. Konsekwencją tego rozwiązania jest m.in. redukcja kosztów w obszarze HR, co oznacza przede wszystkim zmniejszenie zatrudnienia, obniżenie wynagrodzenia.

W zakresie motywowania pracowników uwaga koncentruje się na takich środkach oddziaływania na motywację pracowników, które nie wymagają angażowania nadmiernych nakładów finansowych, a które umożliwią realizację ustalonych celów.

Comments are closed.