Komunikacja w firmie kluczem do przetrwania kryzysu cz.1

BlogMożliwość komentowania Komunikacja w firmie kluczem do przetrwania kryzysu cz.1 została wyłączona

W obliczu ciągle postępującego spowolnienia gospodarczego większość firm zrezygnowała z ekspansji na nowe rynki i zatrudniania nowych pracowników. Niewątpliwie jednak prawdą jest, iż w kryzysie jedni bankrutują, inni wykorzystują ten czas na zebranie sił i początek gospodarczej hossy.

 Warto zacząć od już posiadanych zasobów, niedużymi środkami zainwestować w ich rozwój. Początek to komunikacja. Dobrze przygotowany proces komunikacji wewnętrznej jest podstawą skutecznego działania firmy. Skuteczna komunikacja w grupie osób wspólnie pracujących, gdzie ewentualne zakłócenia ujawniają się bardzo szybko w efektach pracy, posiada szczególną wagę.

Od tego w jaki sposób jest przekazywana, od umiejętności komunikacyjnych poszczególnych członków, zależy kultura organizacji i jej osiągnięcia.Towarzyszy wszystkim podejmowanym działaniom pracowników, począwszy od jego doboru poprzez podział zadań, motywowanie, prowadzenie zebrań, aż po ocenę. Liderzy tworzą strategię organizacji, później wraz z zespołem tworzą cele i wyznaczają zadania, dokonują oceny. Członkowie zespołu komunikują się między sobą, przekazując informacje formalne i nieformalne, pomagając lub utrudniając wzajemnie pracę.

Charakterystyczną cechą współdziałania ludzi jest to, że we właściwej atmosferze potrafią wchodzić między sobą w interakcje, które doprowadzają do rezultatów nieporównanie większych niż indywidualna praca każdego z nich czy też praca zbiorowa w schematycznej, ustrukturalizowanej atmosferze. Jednak aby uzyskać efekt synergii należy stworzyć odpowiednie warunki.

Właściwa komunikacja wewnętrzna jest takim nieodzownym warunkiem – dzięki niej zespół złożony zwykle z ludzi z różnych środowisk, o odmiennych aspiracjach, doświadczeniu i zainteresowaniach, innej przeszłości i różnych osobowościach – może działać.

Comments are closed.