Jak motywować pracowników produkcji

Kryzys jak zawsze, dla jednych jest sygnałem do zaciśnięcia pasa, szerokich oszczędności oraz redukcji. Dla innych okres spowolnionej produkcji to moment na przygotowanie zasobów do okresu, kiedy zamówienia zaczną płynąć szeroką rzeką.

Czy warto zatem poświecić ten czas na pracę u podstaw? Czy warto rozejrzeć się za środkami, które pozwolą kontynuować politykę oszczędności firmy, a równocześnie pozwolą budować silną motywację pracowników? Dzięki temu firma łatwiej przejdzie przez okres spowolnienia, równocześnie będzie „zwarta i gotowa” na lata gospodarczego prosperity.

W przypadku dużych firm bardzo ważne jest wzmacnianie nie tylko motywacji pracowników szczebla managerskiego, ale i pracowników liniowych, których motywacja i zaangażowanie w wykonywane zadania bezpośrednio przekłada się na efekty produkcyjne.

Co jest istotne

Istotne jest zatem postawienie w tym momencie pytań: co motywuje pracowników fizycznych i liniowych? Ile to kosztuje? Czy można ten proces prowadzić środkami pozafinansowymi?
Podwyżka cieszy

Pracowników firm produkcyjnych nie zawsze łatwo jest zmotywować. Zazwyczaj oczekują oni wyższych pensji, których firma nie może nieustannie podnosić. Pracodawcy muszą więc skupić się na zwiększeniu zaangażowania pracowników w sprawy firmy. Kiedy firma produkcyjna pyta pracowników o ich oczekiwania w zakresie motywacji, może z góry przewidzieć najpopularniejszą odpowiedź – podwyżka. Wbrew pozorom podwyżka jest jednym ze słabszych środków motywacyjnych. Sama informacja o podwyżce cieszy, pierwsza i druga zwiększona wypłata też. No cóż, z czasem jak do wszystkiego człowiek się przyzwyczaja. Bodziec przestaje działać.
My-oni

Pracownicy

Pomocny w takim przypadku może okazać się system oceny pracowniczej. Pozwala wynagradzać osoby które realnie angażują się w cele firmy i działu.Bardzo ważne szczególnie z punktu widzenia pracowników liniowych jest zniesienia podziału na „my-oni”, „ci z dołu- ci z góry”.Hilton Foods co kwartał prezentuje wyniki finansowe i nowe plany na zebraniu dla wszystkich zatrudnionych. Firma, której zależy na zaangażowanych pracownikach, wie także, że powinna ich słuchać. W Eaton Automotive Systems po przeprowadzeniu dorocznego badania satysfakcji pracowników, jego wyniki omawiane są w mniejszych grupach, by kierownictwo mogło poznać szczegółowe oczekiwania.

Grunt to dobry pomysł

Bardzo popularnym rozwiązaniem są tak zwane banki pomysłów, do których pracownicy mogą zgłaszać swoje idee na poprawę jakości i szybkość produkcji. Któż lepiej wie, co można poprawić na linii produkcyjnej jak nie sam pracownik, który przy niej pracuje kilka godzin dziennie.Tyle, jeżeli chodzi o pomysły które jednak wymagają większego bądź mniejszego zaangażowania finansowego ze strony firmy.
Motywować bez kasy

Motywatory

Motywatory niematerialne wzmacniają siłę motywacyjnego działania bodźców materialnych, są swoistym wyróżnieniem dla pracownika.
Obecnie największą skuteczność przypisuje się między innymi „informacji zwrotnej”. Brzmi poważnie a czy tak jest w istocie?
Informacja zwrotnafeedback

Każdy pracownik oczekuje informacji o wynikach jego pracy oraz zachowania. Jest to nie tylko wiadomość o mocnych i słabych stronach pracownika, ale i wskazuje błędy i tworzy warunki do ich poprawy.

Dialog

Informacja zwrotna jest narzędziem szczególnie istotnym w przypadku pracowników fizycznych, którzy często oczekują symbolicznego „poklepania po plecach”. Przekaz taki musi być jednak spójny i odpowiednio, przygotowany, aby nie wyrządził szkód. Informacja o ocenie pracownika może głównie wskazywać na niedociągnięcia. Jest to jednak komunikat z perspektywy przełożonego, który może jedynie prowadzić do jego poczucia, iż wykonał dobrze swoją pracę.. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest dialog między przełożonym a podwładnym. Obie strony w takiej sytuacji zastanawiają się nad koniecznymi działaniami i ustalają cele rozłożone w czasie.