Insights Discovery™ czyli kolory, które mówią…

Prezentujemy wywiad z Barbarą Adamczyk, akredytowanym konsultantem Insights Discovery™, pracownikiem Head Office Insights Discovery™ w Polsce.

Basiu, czy możesz opisać w skrócie: Czym jest Insights Discovery™ i do czego służy?

Insights Discovery™ to model oraz zbiór konkretnych narzędzi , który dość szybko i zarazem w przystępny sposób pozwala ludziom zajrzeć w głąb siebie. Pomaga budować samoświadomość między innymi poprzez lepsze poznanie własnego stylu funkcjonowania – jego mocnych i słabszych stron.

Przyglądając się bliżej swoim preferencjom, możemy lepiej zrozumieć jaki wpływ ma nasz styl działania na innych ludzi, z którymi współpracujemy lub żyjemy na co dzień. Każdy z nas ma inne potrzeby, motywacje czy oczekiwania. Insights Discovery uwrażliwia na tę różnorodność.

Uczy ją doceniać, a finalnie osiągać dzięki niej jeszcze lepsze rezultaty, chociażby we współpracy zespołowej. Insights Discovery to także klucz otwierający komunikację między ludźmi poprzez naukę adaptowania swoich postaw do potrzeb innych ludzi.

Dotyczy to zresztą nie tylko komunikacji, ale także stylu zarządzania, motywowania innych, sprzedaży itd. Zrozumienie różnych typów osobowości (poza naszym własnym, który oczywiście jest zrozumieć najłatwiej i dopasowanie do nich pozwala nam być skuteczniejszymi w niemal każdym podejmowanym działaniu! Z Insights Discovery™ można zanurkować naprawdę głęboko w swoim JA (JA w ujęciu C.G. Junga), a jednocześnie za sprawą języka 4 energii kolorystycznych zrobić to przyjemnie, lekko i z widocznymi szybko efektami

Czym Insights Discovery™ wyróżnia się spośród pozostałych narzędzi?

Insights Discovery™ ma bardzo ścisłe powiązanie z teorią typów i koncepcją Psyche Junga. Grafy zawarte w Profilu Indywidualnym oraz konstrukcja samego modelu mocno odzwierciedlają wyniki wieloletnich prac Junga. Insights Discovery™ wyróżnia się także niezwykle wysoką trafnością oraz rzetelnością statystyczną testu (Kwestionariusza Preferencji Insights Discovery).

A patrząc z perspektywy użytkowników metody? Akredytowani konsultanci, zwłaszcza ci, którzy od lat są na rynku i pracują z różnymi narzędziami, często wspominają o bardzo dobrym zapleczu. Chodzi o wsparcie zarówno merytoryczne jak i organizacyjne ze strony biura Insights w Polsce dla konsultantów po Akredytacji. To rzeczywiście dla nas priorytet i niezwykle cieszą nas takie głosy!

Chodzi także o materiały jakie są dostępne do pracy z Insights Discovery™. Jest ich dużo, o szerokiej tematyce, dostępne są nawet gotowe programy szkoleniowe, które udostępniamy. A użytkownik końcowy, czyli uczestnik sesji Insights Discovery™ otrzymuje dobrze przygotowane materiały w postaci podręczników czy gadżetów, które po rebrandingu wyglądają naprawdę pięknie! Tak, wielość i jakość materiałów zdecydowanie wyróżnia Insights Discovery™ na rynku!

Dla kogo poleciłabyś to narzędzie?

Dla każdego, kto chce odbyć podróż w głąb siebie; dla każdego, kto chce ulepszyć swoje relacje z ludźmi, dla każdego, kto chce dostrzec jak ważna jest różnorodność między ludźmi oraz pokora wobec tych różnic. A także dla tych, którzy doceniają wagę skutecznej komunikacji i porozumienia między ludźmi we wszelakich działaniach jakie podejmujemy.

To narzędzie skierowane zarówno do osób pragnących indywidualnie przyjrzeć się i zaplanować własny rozwój jak i do całych zespołów. Zespoły, w których potrzebna jest większa integracja, poprawa współpracy czy komunikacji (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz), diagnoza i podniesienie efektywności, z pewnością odczują korzyści płynące z pracy z Insights.

To także narzędzie do budowania świadomości liderów. Dlatego często Insights wspiera menedżerów w rozwijaniu ich stylów zarządzania, motywowaniu innych oraz kreowaniu środowiska sprzyjającego wzrostowi efektywności zespołów.

Co może zyskać organizacja wdrażająca Insights Discovery™?

Może zyskać pracowników, którzy będą rozumieć wzajemnie swoje potrzeby, oczekiwania i motywacje. To przekłada się na większą harmonię współpracy, motywację oraz automatycznie wzrost efektywności. Kadra posiadająca wspólną platformę skutecznej komunikacji – to efekt pracy z Insights Discovery™.

Organizacja może także przyjrzeć się swojej własnej kulturze i zrozumieć płynące z niej implikacje. Przecież firmy różnią się między sobą, tak samo jak ludzie. I wreszcie, organizacja może zyskać kadrę budującą lepsze relacje z klientami, a przecież nie bez powodu mówi się o tym, że dziś sprzedaż to przede wszystkim relacje! Oczywiście to wszystko możliwe jest przy wdrożeniu, tak jak wspomniałeś w pytaniu. Działania one-off nie przyniosą pożądanych efektów, lub przyniosą je krótkotrwale…

Jakie są podstawy naukowe, badania skuteczności narzędzia?

Podstawy naukowe, to tak jak wspomniałam wcześniej Jung, Jung i jeszcze raz Jung. Co się zaś tyczy trafności i rzetelności polskiej wersji językowej Kwestionariusza Preferencji Insights Discovery, to badania prowadzone były przez Uniwersytet Westminsterski na próbie 2.277 osób (Kwestionariuszy). Zarówno wyniki trafności jak i rzetelności testu są bardzo zadowalające. Wszystkie mierzone współczynniki osiągnęły wartości wysokie lub bardzo wysokie. Dokładne wyniki badań można uzyskać u Akredytowanych Konsultantów, do czego serdecznie zachęcam.

Barbara Adamczyk – Jest akredytowanym konsultantem Insights Discovery™ od października 2003 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę dla biura regionalnego Insights™ w Polsce i z przyjemnością pracuje w nim do dziś. Jest zaangażowana w niemal wszystkie działania podejmowane przez Biuro . Nadzoruje i koordynuje prawidłową realizację nowych projektów, współprowadzi i rozwija Program dla Klientów Korporacyjnych oraz Program Partnerski. Od 2004 roku należy także do zespołu trenerskiego. Współtworzy i realizuje programy szkoleniowe oparte na narzędziach z rodziny Insights ™ zarówno w języku polskim jak i angielskim. Od 7 lat prowadzi również Warsztaty Akredytacyjne dla osób chcących uzyskać Certyfikat Insights Discovery ™ i pracować z narzędziem.

Rozmowę poprowadził Michał Rutkowski z firmy Orinoko Szkolenia i Doradztwo.