Bezrobocie i wychodzenie z niego – czyli jak to się robi?

BlogMożliwość komentowania Bezrobocie i wychodzenie z niego – czyli jak to się robi? została wyłączona

Temat bezrobocia poruszany jest w debatach politycznych, wykorzystywany w kampaniach. Przeznacza się państwowe i unijne środki na walkę z bezrobociem poprzez dofinansowywanie działań mających na celu zminimalizowanie tego zjawiska. Można powiedzieć, że bezrobocie jest wszechobecne.

Od kilku miesięcy w mojej pracy zawodowej zajmuję się pracą z osobami bezrobotnymi. No właśnie. Z osobami. Bo bezrobocie to przede wszystkim człowiek, a nie cyfry i wskaźniki. Człowiek, który z różnych przyczyn znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Według badań utrata pracy jest obok śmierci bliskiej osoby jednym z najsilniejszych stresorów. Osoby bezrobotne narażone na długotrwały stres związany z brakiem stałego źródła utrzymania zmagają się z bardzo poważnymi skutkami tego procesu.

Dwie grupy bezrobotnych

Bezrobotni, których osobiście poznałem mógłbym podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym, które z różnych powodów straciły pracę. Grupę tę stanowią najczęściej osoby w wieku powyżej 50 lat. Druga grupa to młodsze osoby bez doświadczenia zawodowego lub z małym doświadczeniem, które jeszcze na dobre nie wkroczyły na rynek pracy. W przypadku obu grup drastycznemu obniżeniu podlega poczucie ich własnej wartości. Osoba bezrobotna najczęściej nie wierzy we własne umiejętności, nie wierzy, że może być wartościowym pracownikiem bo przecież „pracodawcy stawiają na młodych, energicznych i przebojowych” (osoby starsze) lub też „wymagają bogatego doświadczenia”(osoby młodsze).

W swojej pracy szkoleniowej z takimi osobami staram się przede wszystkim zaktywizować ich do działania. Uczestnicy szkoleń uczą się jak funkcjonować w grupie, jak w niej współpracować, jak zmotywować się do działania i „wyjść ze skorupy beznadziei”. Dodatkowym bodźcem jest uświadomienie im jak wiele praktycznych umiejętności posiadają i jak te umiejętności mogą przydać się przy szukaniu zatrudnienia. Staram się również nauczyć poprawnego pisania CV, listu motywacyjnego oraz odbywania rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy pracują również nad siecią kontaktów własnych, które pozwalają w efektywny sposób poszukiwać pracy.

Rynek pracy

Bardzo ważnym czynnikiem jest edukowanie osób bezrobotnych jak poruszać się po rynku pracy. Jest to umiejętność, której nie uwzględniają szkoły czy też uczelnie w swoich programach nauczania. Często zdarza się tak, że osoby które dostały ode mnie narzędzia pomagające aktywnie szukać pracy znajdują ją niemal natychmiast. Dzieje się tak z prostego powodu – po prostu wcześniej nie wiedziały „jak to się robi”.

Comments are closed.